ΚΑΡΥΔΙΕΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ CHANDLER
Παραγωγική πλαγιόκαρπη ποικιλία μικρής αναπτύξεως (ημινάνα)με εντυπωσιακό καρύδι πολύς ανοιχτόχρωμης ψίχας .Η καλύτερη ποικιλία για τα ημιορεινά.
PEDRO
Πλαγιόκαρπη παραγωγική ποικιλία με καλή εμφάνιση καρπού και αδύνατη ανάπτυξη. Καλή ποικιλία.
HARTLEY
Παραγωγική παλιά ποικιλία με μικρό ποσοστό πλαγιοκαρπίας έχει πολύ καλή εμφάνιση καρπού και υπερέχει σε σχέση με άλλες ποικιλίες γιατί έχει ισχυρή συγκόλληση βαλβίδων κελύφους.
FRANQUETTE
Ακρόκαρπη μεγάλης αναπτύξεως ποικιλία παραγωγικότητα σχετικά καλή ,καλή εμφάνιση καρυδιού . Χρησιμοποιείται στις ορεινές κυρίως περιοχές .Επικονιάζει την Chandler.
RONDE DE MONTIGNAC
Χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικός επικονιαστής

ΚΙΤΡΙΝΟΣΑΡΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΑΟΥΡΕΛΙΟ GRAND
Ποικιλία παραγωγική .Ωρίμανση 16-18 μέρες πριν την red haven .Επίχρωμα που καλύπτει 50-70% .Μικρό σχετικά μέγεθος καρπού .
FANTASIA
Ωριμάζει 30 μέρες μετά την red haven ,μεγάλο μέγεθος καρπού .καλή γεύση .Καλή αντοχή στις μετακινήσεις

ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ

CALDESI 2000
Ωρίμανση 8 μέρες πριν την red haven παραγωγική με καλή εμφάνιση και σχετικά καλή γεύση .
CALDESI 2010
Ωρίμανση 20 μέρες μετά την red haven , καλός χρωματισμός , καλή γευστικότητα.
Orange Orange