ΑΧΛΑΔΙΑ

ΚΟΝΤΟΥΛΑ
Παραγωγικό δέντρο μικρής ζωηρότητας .Μικρός καρπός εύγευστος και αρωματικός δεν συντηρείται στο ψυγείο.Στο φυτώριό μας εμβολιάζεται μόνο σε υποκείμενο γκορτσιάς .Αργεί αν μπει στην καρποφορία αλλά το δέντρο γίνεται μεγαλύτερο ,έχει αντοχή στην ξηρασία και είναι για περισσότερα χρόνια παραγωγικό .Είναι ίσως η πιο ανθεκτική ποικιλία στους εχθρούς και στις περισσότερες ασθένειες .Μεγάλη ευαισθησία στο βακτηριακό κάψιμο ωριμάζει 10 Ιουλίου .
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ
Πιο ζωηρό δέντρο από την κοντούλα μεγάλος καρπός με πολύ καλή γλυκιά γεύση και άρωμα .Διατηρείται πολύ καλά στο ψυγείο .Επικονιαστές κοντούλα ,κόσια ωριμάζει 10 με 15 Αυγούστου.
ΚΟΣΙΑ
Ποικιλία ανθεκτική στο βακτηριακό κάψιμο ο καρπός έχει μέτριο μέγεθος .Όχι ιδιαίτερα καλή Γεύση .Έχει πρώιμη ωρίμανση περίπου στις σ15 Ιουλίου .Χρησιμοποιείται συνήθως για επικονίαση .
ABATE FETE
Ποικιλία με χαρακτηριστικό επιμήκη καρπό πολύ γευστική .Δεν έχει καλή συγγένεια με τα υποκείμενα κυδωνιάς .Εμβολιάζεται πάντα σε υποκείμενα αχλαδιάς ή αγριαχλαδιάς .Γονιμοποιείται από wilias ωριμάζει από 1 -10 Σεπτεμβρίου.
WILLIAMS ΠΡΑΣΙΝΗ
Καρπός μεσαίου μεγάλου μεγέθους μοιάζει με την Κρυστάλλι .Αναπτύσσεται καλά σε περιοχές με υγρό περιβάλλον ,ωριμάζει στον τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου .Χρησιμοποιείται και για κονσερβοποίηση.
PASSA CRASSANA
Είναι χαμηλής ανάπτυξης δέντρο .Έχει καλή συγγένεια με τα υποκείμενα κυδωνιάς .Καρποφορεί ικανοποιητικά και δεν χρειάζεται αραίωμα .Διαμορφώνεται πολύ εύκολα σε παλμέτα.
Orange Orange