ΚΑΡΥΔΙΕΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ CHANDLER
Παραγωγική πλαγιόκαρπη ποικιλία μικρής αναπτύξεως (ημινάνα)με εντυπωσιακό καρύδι πολύς ανοιχτόχρωμης ψίχας .Η καλύτερη ποικιλία για τα ημιορεινά.
PEDRO
Πλαγιόκαρπη παραγωγική ποικιλία με καλή εμφάνιση καρπού και αδύνατη ανάπτυξη. Καλή ποικιλία.
HARTLEY
Παραγωγική παλιά ποικιλία με μικρό ποσοστό πλαγιοκαρπίας έχει πολύ καλή εμφάνιση καρπού και υπερέχει σε σχέση με άλλες ποικιλίες γιατί έχει ισχυρή συγκόλληση βαλβίδων κελύφους.
FRANQUETTE
Ακρόκαρπη μεγάλης αναπτύξεως ποικιλία παραγωγικότητα σχετικά καλή ,καλή εμφάνιση καρυδιού . Χρησιμοποιείται στις ορεινές κυρίως περιοχές .Επικονιάζει την Chandler.
RONDE DE MONTIGNAC
Χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικός επικονιαστής
Η Καρυδιά είναι δέντρο με μεγάλη οικονομική σημασία για την Ελλάδα, λόγο και της μεγάλης διατροφικής αξίας του καρπού που μας επισημένουν ερευνητές και ειδικοί διατροφολόγοι. Η Ελλάδα είναι προικισμένη με πολύ καλές έως άριστες, κλιματολογικές συνθήκες, και μας δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των βορειοτέρων Ευρωπαϊκών χωρών ως προς την ποιότητα των καρπών, κάτι που μαζί με την παγκόσμια έλλειψη ποιοτικών καρυδιών, και τις καλές τιμές που απολαμβάνουν αυτά, θα κάνει τους σωστούς Έλληνες παραγωγούς πολύ ευτυχείς.
Όμως όλοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, με το Φυτώριο που θα εμπιστευτούν, γιατί υπάρχουν φυτωριουχοι και φυτώρια που λειτουργούν με σκοπό το κέρδος, και δεν διστάζουν να εκμεταλλευτούν ανυποψίαστους αγρότες και καλλιεργειτές δίνοντας δέντρα ανεμβολίαστα (άγρια ή με ψευδοεμβολιασμό "χαραγμένα") ή δίνουν παλιές τουρκικές ποικιλίες χωρίς κάποια εμπορική αξία ανακατεμένες ίσως με κάποιες πιο αξιόλογες για να θολώσουν τα νερά. Αυτά γίνονταν και γίνονται κυρίως από κάποια φυτώρια που ξεφύτρωσαν τα τελευταία χρόνια, τα οποία δείχνουν σε βίντεο και φωτογραφίες, ότι κάνουν κάποια παραγωγή. Όμως για να μπορέσει ένα φυτώριο να κάνει σωστή και ικανοποιητική παραγωγή χρειάζεται αρκετά χρόνια δοκιμών, και μεγάλη εμπειρία. Επίσης χρειάζονται αυθεντικά δέντρα εμβολιοληψίας (Μητρικά φυτά) κάτι που εμείς διαθέτουμε, καθώς έχουμε διατηρήσει τις αυθεντικές ποικιλίες που είχε φέρει το ΕΘΙΑΓΕ, ΣΓΕ ΒΑΡΔΑΤΩΝ από τις ΗΠΑ πριν να καταστραφούν το 2006.
Αυτό μας κάνει ακόμη ποιο προνομιούχους στα μάτια σας, καθώς τα δέντρα που θα πάρετε θα είναι όσο γίνεται πιο κοντά στο αυθεντικό και στο πρωτότυπο της αρχικής ποικιλίας, κάτι που ίσως είμαστε οι μοναδικοί που μπορούμε να σας το δώσουμε, μαζί με την εξαιρετική φυτοηγεία και όλες τις κρατικές πιστοποιήσεις.
Καρυδιές και καρυδιές Chandler
Καρυδιές Chandler Καλιφόρνια Καρυδιές Chandler Καλιφόρνια
Φυτώρια Λαμίας Καρυδιές Chandler Καλιφόρνια Καρυδιές Chandler Καλιφόρνια - Φυτώρια Λαμίας